Onkoimunoterapia kmeňom L. Bulgaricus DWT1

V súčasnosti sa liečba rakoviny obmedzuje na triádu – operácia nádoru, ožarovanie a chemoterapia. Popri dosiahnutých významných pozitívnych výsledkoch bolo hlásených mnoho vedľajších účinkov. Hlavné z nich sú: chirurgický zákrok nie je vždy radikálny a uskutočniteľný; ožarovanie a chemoterapia zabíjajú rakovinové aj zdravé bunky a ďalej poškodzujú už aj tak choré telo; rakovinové bunky si voči tejto liečbe vytvárajú rezistenciu. Preto je potrebné hľadať nové metódy a prostriedky, ktoré selektívne ničia len rakovinové bunky bez poškodenia zdravých.

Moderný genetický výskum ukazuje, že v tele pacienta s rakovinou sa nachádza komplexná zmes protichodne pôsobiacich molekúl. Ak prevládajú imunosupresívne molekuly syntetizované rakovinovými bunkami, dochádza k rozvoju rakoviny a zhoršeniu stavu pacienta. Naopak, ak prevládajú imunitným systémom syntetizované imunitne aktivačné a imunomodulačné molekuly, stav pacienta sa zlepšuje. Dochádza k spontánnej regresii rakoviny.

U neliečených pacientov to umožňuje operáciu, ožarovanie a chemoterapiu a u pacientov liečených triádou normálny život. Sú známe prípady úplnej absencie recidívy rakoviny. Výskum ukázal, že regresia rakoviny je spôsobená reverzibilným preprogramovaním makrofágov a iných buniek imunitného systému pod vplyvom imunoaktivujúcich a imunomodulačných molekúl. Tieto nové terapie, ktoré sú zamerané len na postihnuté tkanivá, sú založené na použití živých, oslabených alebo geneticky modifikovaných mikroorganizmov.

Spontánna regresia rakoviny je známa už tisícročia. V minulosti bola spájaná s bakteriálnymi, vírusovými, prvokovými infekciami či očkovaním. V súčasnosti sú najznámejšie toxín amerického chirurga Williama Coleyho, BCG vakcína a ďalšie. William Coley očkoval pacientov s rakovinou najprv živými a neskôr tepelne upravenými baktériami Streptococcus pyogenes (spôsobujúcimi erysipel). Po podaní toxínu bola zdokumentovaná spontánna regresia u stoviek pacientov s karcinómami, sarkómami a lymfómami na celom svete. Podobné priaznivé výsledky sa dosahujú pri použití BCG vakcíny (Mycobacterium bovis). U 60 % pacientov s rakovinou močového mechúra sa po zavedení BCG vakcíny nezaznamenali žiadne recidívy. Štúdie boli vykonané aj s inými baktériami a vírusmi, ako sú Clostridium spp, Salmonela, dokonca aj gonokoky. Predpokladá sa, že priaznivé účinky Coleyho toxínu a BCG vakcíny sú spôsobené zvýšením syntézy cytokínov (TNF), interleukínov (IL1, IL6, IL8), interferónov (INFg) a makrofágov. Používanie Coleyho toxínu, BCG vakcíny a jednotlivých cytokínov, interleukínov atď. má okrem priaznivých aj množstvo vedľajších a toxických účinkov, ktoré bránia ich širokému rozšíreniu. Prekážkou bolo aj zavedenie rádioterapie v tom čase, keďže sa vtedy považovala za sľubnejšiu liečbu.

Základy modernej imunoterapie, ku ktorej patria uvedené metódy a prostriedky, položil pred viac ako 100 rokmi L. Pasteur, Il. Mečnikov, St. Grigorov, L. Masol a ďalší. Cieľom modernej onkoimunoterapie je reaktivovať imunitný systém pacienta a prostredníctvom neho znížiť vedľajšie a toxické účinky chirurgického zákroku a rádioterapie a chemoterapie. Na začiatku 20. storočia ruský vedec Iľja Mečnikov objavil vzťah probiotických baktérií mliečneho kvasenia k ľudskému zdraviu a dĺžke života. Zistil, že podávanie mliečnych výrobkov s obsahom Lactobacillus bulgaricus (LBB), ktoré objavil bulharský lekár St. Grigorov, znižuje tvorbu toxínov v tele. Podľa neho to bol hlavný faktor toho, že Bulharsko malo v tom čase najvyšší počet storočných ľudí na svete – 4 ‰ a nízku chorobnosť obyvateľstva. Už vtedy švajčiarsky profesor Leon Masol prorocky spájal účinky LBB s makrofágmi a imunitným systémom. Štúdie o špecifických účinkoch LBB pokračovali počas celého dvadsiateho storočia v mnohých krajinách sveta. Japonskí vedci boli v tomto smere obzvlášť aktívni. V dôsledku toho začala spoločnosť Meiji masovo vyrábať a distribuovať výrobky obsahujúce LBB v Japonsku, Kórei, Indonézii a ďalších krajinách Ázie.

Predpokladáme, že nepriaznivé a toxické účinky Coleyho toxínu, BCG vakcíny a iných mikroorganizmov sú spôsobené použitím patogénnych mikróbov. Na jednej strane posilňujú imunitný systém, ale na druhej strane vzhľadom na svoju povahu patogénov poškodzujú organizmus oslabený rakovinou. V roku 1986 sme si nechali patentovať biotechnologický výrobok obsahujúci živé bunky Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus, ako aj glykolipoproteíny získané počas fermentácie. Tieto dve probiotické baktérie sú všeobecne uznávané ako neškodné, majú zdravotné tvrdenia podľa nariadenia EÚ č. 432, zákona o potravinách a liekoch USA a federálneho zákona o potravinách Ruska z roku 2008. V našich štúdiách vojenských pilotov vystavených ťažkej fyzickej námahe a silnému stresu sa zistilo, že uvedený patentovaný produkt zvyšuje všeobecnú odolnosť organizmu. Bolo to spôsobené zvýšením fagocytózy, zvýšením imunoglobulínov, zvýšením T lymfocytov a NK buniek (Journal of Infectology, 2000). Tieto priaznivé výsledky sa potvrdili u námorníkov vystavených modelovému stroskotaniu lode, ako aj u osôb postihnutých BOV (Klinická a špeciálna toxikológia N. Alexandrov, M. Milanov, 1993). V roku 2015. Н. Alexandrov a D. Petrova objavili a patentovali nový kmeň DWT1 LBB žijúci v horskej pramenitej vode v Bulharsku (US patent US č. 9 131 708 B2). V roku 2019 indický profesor Palok Ike prvýkrát publikoval (Journal of Functional Foods, Vol. 56, s. 232-245) vedecké údaje, že kmeň LBB DWT1 repolarizuje imunosuprimované makrofágy M2 rakovinových buniek na imunoreaktívne makrofágy M1. Zistil tiež, že kmeň LBB DWT1 má 10-násobne silnejší imunoreakčný účinok v porovnaní s použitými priemyselnými kmeňmi. V roku 2015 sa G. Alexandrov informoval o novom onkoimunologickom liečebnom režime podávanom 7 pacientom s kolorektálnym karcinómom. Nová onkoimunoterapia zahŕňala operáciu nádoru, rádioterapiu a chemoterapiu a imunoreakčnú nutričnú liečbu probiotickým prípravkom Laktera Nature v dávke 15 g až 30 g denne. Správa sumarizuje výsledky experimentálnych a klinických pozorovaní, ktoré sa začali pred 20 rokmi za účasti vedcov z Bulharskej akadémie vied, Vojenskej lekárskej akadémie, Lekárskej univerzity v Sofii a Varne a centra EuroHealth. Probiotická nutričná terapia Laktera Nature obsahuje desiatky miliárd CFU kmeňa LBB DWT1 a kmeňov Streptococcus thermophilus DWT4-8. Okrem živých baktérií mliečneho kvasenia obsahuje probiotická formula zmes prírodných glykoproteínov získaných biotechnologickým procesom (21 aminokyselín, nízkomolekulárne mastné kyseliny, glykoproteíny, vitamíny, minerály, stopové prvky). Klinické pozorovania podporené pravidelnými laboratórnymi štúdiami vrátane MRI a histológie sledovanej skupiny pacientov pokračujú dodnes – v roku 2020. Sú tu zahrnutí aj pacienti liečení rovnakým režimom, dvaja z nich ešte pred rokom 2013. U týchto pacientov zatiaľ nebola zistená žiadna recidíva rakoviny, pričom u dvoch z nich sa jednalo o obdobie viac ako 10 rokov.

Naše následné klinické štúdie zistili, že kmeň LBB DWT1 okrem vrodenej imunity reaktivuje aj potlačenú bunkovú imunitu. LBB kmeň DWT1 v zložení vyššie uvedenej probiotickej receptúry ako súčasť imunoterapie rakoviny viedol k regresii u pacientov s rakovinou. Podľa nášho názoru je regresia rakoviny spôsobená repolarizáciou rakovinových imunosuprimovaných makrofágov M2 na imunoreaktívne makrofágy M1 vrodenej imunity. To vedie k obnoveniu potlačenej populácie T lymfocytov (T, B a NK buniek) a ich modulácii na ničenie predrakovinových a rakovinových buniek. Miesto kyseliny mliečnej D(-) vylučovanej LBB v uvedenom procese reprogramovania imunitného systému bolo určené, ale nie úplne objasnené. Zistila sa patologická úloha kyseliny L(+) mliečnej vylučovanej vo zvýšenom množstve rakovinovými bunkami a pri hypoxii pri programovaní makrofágov M1 na makrofágy M2 podporujúce rakovinu. D(-) kyselina mliečna vylučovaná LBB pravdepodobne blokuje membránové kanály makrofágov pre vstup L(+) kyseliny mliečnej.

Repolarizácia (preprogramovanie) makrofágov M2 na makrofágy M1 obnovuje vrodenú imunitu. To následne obnoví potlačenú bunkovú imunitu. Spoločne zastavujú nárast predrakovinových buniek a ničia rakovinové bunky. Obnoví sa normálna aktivita imunitného systému. Imunoreakčné a imunomodulačné molekuly imunitného systému začínajú prevažovať nad imunosupresívnymi molekulami rakovinového organizmu. Dochádza ku klinickému zlepšeniu a zotaveniu pacienta. Predpokladáme, že onkoimunoterapia je použiteľná vo všetkých troch štádiách vývoja rakoviny: štádium aktívnej imunity, štádium rovnováhy a štádium poklesu imunity. V prvej fáze pôsobí preventívne tým, že zabraňuje kritickému nárastu predrakovinových buniek. V druhej fáze sa znížením počtu predrakovinových a rakovinových buniek zvýši účinnosť imunitnej ochrany a rovnováha medzi chorobou a zdravím sa nakloní v prospech uzdravenia. V treťom štádiu umožňujú nové spôsoby liečby rakoviny úspešnú operáciu, ožarovanie a chemoterapiu s následnou regresiou rakoviny.

Na záver predpokladáme, že zavedenie prirodzene izolovaných imunoreaktívnych a imunomodulačných kmeňov probiotických mikroorganizmov, ktoré sú neškodné pre človeka, otvára dlho hľadanú cestu liečby rakoviny a iných závažných ochorení prostredníctvom prírodných produktov. Imunoterapia rakoviny, ktorú sme vyvinuli, spája modernú chirurgiu, farmaceutickú chémiu, lekársku fyziku a imunoterapiu prostredníctvom probiotických mikroorganizmov.

Prof. MUDr. Nikola Alexandrov DrSc.
Sofia 2020

Tento článok bol zverejnený v Výskum so značkami .
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.