Účinok probiotického produktu obsahujúceho kmeň Lactobacillus bulgaricus DWT1 na prevenciu nežiadúcich účinkov počas adjuvantnej liečby u pacientov s nádormi žalúdka, hrubého čreva a konečníka

Zhrnutie

Predchádzajúce skúsenosti v oblasti onkológie: Štúdie niektorých kmeňov Lactobacillus bulgaricus ukázali, že majú antimutagénny účinok. Niektoré experimenty na zvieratách vykazujú určitý priaznivý účinok v prípadoch kolorektálneho karcinómu u hlodavcov. Štúdia populácie zaznamenala nižšiu úroveň výskytu kolorektálneho karcinómu u značnej skupiny osôb konzumujúcich fermentované mliečne výrobky.

Nádory v zažívacom systéme majú mimoriadny význam z dôvodu ich vysokej frekvencie a z dôvodu veľkého významu tráviaceho traktu pre celé telo. Nutričná terapia, ktorá zlepšuje trávenie, je veľmi dôležitá pre liečbu základného ochorenia, ako aj pre symptomatickú liečbu. Na druhej strane adjuvantná terapia, t.j. špecifická onkologická liečba / chemoterapia alebo rádioterapia / často vedie k množstvu poškodení zdravého tkaniva a vážnym komplikáciám a vedľajším účinkom. Tieto komplikácie bránia priaznivým účinkom liečby a dokonca ju znemožňujú. Cytostatiká spôsobujú nauzeu a vracanie počas a po aplikácii chemoterapie a zvracanie v dôsledku nedostatočnej antiemetickej prevencie pri predchádzajúcej chemoterapii. Mukozitída je mimoriadne závažný vedľajší účinok po chemoterapii aj ožarovaní v oblasti hlavy a krku. Ide o zápalové zmeny sliznice tráviaceho systému. Často sa vyskytuje paralelne s myelosupresiou a leukopéniou. Najnebezpečnejším následkom leukopénie / znížením počtu leukocytov / je febrilná neutropénia, ktorá si vyžaduje hospitalizáciu, transfúziu krvi a často vedie k prerušeniu užívania cytostatík a kvalita života sa zhoršuje. Anorexia a kachexia / úbytok hmotnosti sú časté u pacientov s nádormi tráviaceho systému a nepriaznivo ovplyvňujú úspešnú liečbu, toleranciu liečby a nepriamo ovplyvňujú prežitie. Rádioterapia spôsobuje nežiaduce účinky v závislosti od celkovej dávky, veľkosti frakcie, oblasti ožiarenia, intervalu medzi frakciami, typu rádioterapie a špecifickosti ožiarených tkanív. Medzi toxické účinky rádioterapie patrí dyspepsia, gastritída, ulcerácia / vredy / a radiačná enteritída.

Výsledky: Štúdia zahŕňala 80 pacientov s nádormi žalúdka, hrubého čreva a konečníka. Všetci prešli patho-histrologickým vyšetrením a bolo presne určené štádium choroby. V tejto randomizovanej štúdii boli pacienti rozdelení do dvoch skupín po 40 pacientov. Prvá skupina 40 pacientov podstupovala chemoterapiu alebo chemorádioterapiu. Druhá skupina pacientov popri chemoterapií alebo chemorádioterapií užívala probiotiká obsahujúca kmeň Lactobacillus bulgaricus DWT1 – 15 mg raz denne pred raňajkami počas troch mesiacov.

Získané výsledky ukazujú, že probiotiká obsahujúce kmeň Lactobacillus bulgaricus DWT1 majú potenciálny priaznivý účinok ako doplnok k liečbe pacientov s nádorovým ochorením s adjuvantnou chemoterapiou alebo chemorádioterapiou. Podávanie probiotickej náhrady potravy ovplyvňuje zmiernenie nevoľnosti a zvracania a zachováva zdravý apetít pacientov počas adjuvantnej liečby. Existuje jasná väzba medzi znížením frekvencie a závažnosťou porúch a príjmom Lactobacillus bulgaricus DWT1.

 

Nutričná terapia probiotickým produktom obsahujúcim kmeň Lactobacillus bulgaricus DWT1 pomáha pri prevencii nežiaducich účinkov počas adjuvantnej liečby.

Výskumní pracovníci: Prof. Dr. Mirko Shamia, PhD a spolupracovníci, Záhreb, december 2012

Voľný preklad z anglického jazyka.