Meta-analýza účinkov probiotického prípravku Laktera s obsahom Lactobacillus bulgaricus na gastrointestinálny trakt

Zhrnutie

Probiotický produkt Laktera s obsahom Lactobacillus bulgaricus reguluje a obnovuje funkcie gastrointestinálneho traktu a ozdravuje vnútorný ľudský ekosystém.

Cieľom Konstantina Ramsheva a Georga Alexandra z Vojenskej lekárskej akadémie v Sofii a Mariety Georgievy z Lekárskej Univerzity vo Varne je preukázať priaznivé účinky probiotického produktu Laktera s obsahom Lactobacillus bulgaricus na ľudský gastrointestinálny trakt.

Výskumníci preskúmali lekárske údaje zverejnené v bulharskom a anglickom jazyku v dvadsiatich dvoch správach, expozé, dizertačných prácach a vedeckých článkoch pre randomizované kontrolované klinické štúdie s 2550 dospelými a terapeuticky naivnými jednotlivcami. Tieto klinické štúdie boli vykonané počas 31 rokov vo Vojenskej lekárskej akadémii, v lekárskych univerzitách, laboratóriách a ústavoch vedeckých výskumov v členských štátoch Európskej únie. Klinickým štúdiám predchádzali experimentálne pokusy na pokusných zvieratách. Osoby podliehajúce týmto klinickým štúdiám boli kontrolované na nepriaznivé a toxické účinky probiotického prípravku po dobu10 nasledujúcich rokov a žiadne takéto účinky neboli zaregistrované.

Analýza zahŕňa klinické skúšky na ľuďoch na zhodnotenie vplyvov probiotického produktu Laktera s Lactobacillus bulgaricus ako súčasť tubulárneho a / alebo enterálneho podávania alebo ako súčasť komplexného liečebného režimu pre chorých s rôznymi druhmi ochorené a vážnymi viacnásobnými poškodeniami orgánov až kómy, ako aj zdravým ľuďom pôsobiacim pod extrémny fyzickým a duševným stresom, pilotov bojového letectva, vojenských námorníkov a astronautov.

Výsledky

Pravidelný príjem probiotického produktu Laktera           s obsahom Lactobacillus bulgaricus ako súčasť komplexnej liečby a enterálneho podávania vedie k významnému zníženiu poškodenia gastrointestinálneho traktu, ktorý je popísaný nižšie a má značnú štatistickú významnosť. Probiotické produkty Laktera s obsahom Lactobacillus bulgaricus sú účinné v prípadoch nižšie opísaných poškodení funkcií gastrointestinálneho traktu:

 • Porucha funkcie gastrointestinálneho traktu v prípade astronautického ochorenia pohybu a extrémneho stresu
 • Disbakterióza a poruchy črevnej flóry rôznej etiológie
 • Gastroenteritída a kolitída toxického, vírusového a alergického pôvodu
 • Neschopnosť aktívneho príjmu potravy a hypoproteinémia v komatóznych stavoch, v počiatočnom pooperačnom období, pri ťažkých chemických popáleninách a toxo-alergických poškodeniach (Lyellov syndróm) gastrointestinálneho traktu.
 • Zažívacie ťažkosti
 • Horný dyspeptický syndróm
 • Syndróm dráždivého čreva
 • Zvýšené nadúvanie
 • Poruchový syndróm a hypoproteinémia v neskorom pooperačnom období a závislosť
 • Gastroenteritída a hnačka v dôsledku infekčného zápalového poškodenia gastrointestinálneho traktu spôsobeného Salmonella, Shigella, koliformami, Proteusom a stafylokokmi
 • Hemateméza toxického pôvodu (etylalkohol)
 • Gastro-enteropatia ako dôsledok nedostatku laktázy a intolerancie laktózy
 • Gastroenteritída ako dôsledok deficitu beta-galaktozidázy a intolerancie galaktózy (galaktozémia)
 • Porucha črevnej motoriky
 • Vredy a gastritída toxického, toxo-alergického, žieravého alebo infekčného pôvodu (Helicobacter pylori) a stresové vredy v prípadoch tepelného poškodenia

Na základe týchto zistení autori štúdie dospeli k záveru:

“Probiotické produkty Laktera s obsahom Lactobacillus bulgaricus majú ozdravný účinok v prípadoch porúch gastrointestinálneho traktu rôznej etiológie a závažnosti Pravidelný príjem probiotického produktu Laktera pomáha udržiavať aktivitu a vitalitu ľudského tela , zlepšuje kvalitu života a udržuje gastrointestinálne zdravie. ”

Vedci: Docent Konstantin Ramshev vedúci oddelenia Intenzívnej terapie a reanimácie, Vojenská lekárska akadémia v Sofii, Dr. George Alexandrov, Vojenská lekárska akadémia v Sofii, Oddelenie chirurgie a docent Marieta Georgieva, PhD. , Lekárska fakulta, Varna, Katedra farmakológie.

Referencie:
Vojenská lekárska akadémia, Lekárska univerzita – Sofia, Národné centrum hygieny, medicínskej ekológie a výživy, Lekárska univerzita vo Würzburgu – Nemecko, Elbi-Bulgaricum, JSC; “Komplexné lekársko-biologické štúdie o účinkoch lieku Biostim LBS na preventívne a liečebné procesy u ľudí vystavených extrémnemu preťaženiu v prípade záchranných operácií na mori, pilotov a navigátorov vzdušných síl a pacientov s akútnymi a chronickými poškodeniami z drog”; (136 pacientov)

Akadémia vojenskej zdravotníckej fakulty v Sofii, Oddelenie toxikológie a alergológie vo VÚC – Sofia, Klinika toxikológie a alergológie vo Vojenskej nemocnici vo Varne; Vystavenie správy o klinickom testovaní lieku s nízkym obsahom laktózy s kyselinou mliečnou Biostim LBS pri liečbe pacientov s rôznymi intoxikáciami; (320 pacientov)

Správa o klinickom testovaní účinku lieku “Biostim LBS” na proces regenerácie v prípadoch rôznych intoxikácií na Klinike toxikológie a alergológie – MMA Sofia a Toxikologickej klinike – Námorná nemocnica – Varna; (159 pacientov)

Vojenská lekárska akadémia, Spojený letecký inštitút pre výskum, Oddelenie toxikológie a alergológie; Pednesenie správy a vedeckých článkov pre klinickú štúdiu vplyvu bioproduktu Biostim LBS-1 na pilotov a navigátorov z leteckých síl Bulharskej republiky; (92 pacientov)

Vysoký vojenský zdravotnícky ústav – Sofia, Vedecký ústav pre mimoriadne situácie “N. Pirogov “; Koordinačný program “Metódy výživovej terapie – zmiešaná parenterálna a enterálna výživa vo vojenskej oblasti” / “Calorie” / prijatá protokolom 23 / 1012.1986 Vedeckou radou Vysokého vojenského zdravotníckeho inštitútu – Sofia, Bulharsko; (Prísne tajné)

Veliteľstvo vzdušných síl a zdravotnícke oddelenie v centrále vzdušných síl, Laboratórium leteckej hygieny pre OAMNII – MMA; Zistenia štúdie dvoch lyofilizovaných produktov kyseliny mliečnej “Bulgaricum s pektínom” a “Biostim s pektínom”, vyvinuté na základe špecifických kmeňov Lactobacillus bulgaricus – výrobca SF “ELBI ENGINEERING” – SOFIA; Cieľ úlohy: zahrnúť tieto dva produkty do potravy letových posádok leteckých síl v závislosti od výsledkov štúdie; (34 pacientov)

Správa Generálmajora Ass., N. Alexandrov, Ph.D., plukovník Dr. R. Zlatev a kol. Dr. V. Minkov na príkaz Veliteľstva vzdušných síl o Ďalšom vývoji vedeckej témy skúmajúcej účinok kyslomliečneho produktu “Biostim LBB” na metabolizmus lipidov a imunitný systém u pilotov a navigátorov; (34 pacientov);

Vojenská zdravotnícka akadémia – Sofia, Vedecký ústav pre mimoriadne situácie “N. Pirogov “- Sofia; Vystavenie záverečnej správy s názvom “Metódy výživovej terapie – zmiešaná parenterálna a enterálna výživa” prijaté protokolom 23 / 1012.1986 vedeckou radou Vysokého vojenského zdravotníckeho inštitútu – Sofia, Bulharsko; (47pacientov);

Vojenská zdravotnícka akadémia, Ústav pre mimoriadne situácie “N. Pirogov “, Centrálne experimentálne laboratórium pre výrobu, implantáciu a dizajn; Patentová knižnica AIS “SIREN”, reg.  82307019, Záverečná správa o “Diagnostike a liečení nedostatku viacerých orgánov”, Programová úloha: Vývoj a klinické testovanie potravín a prostriedkov na enterálnu výživu na báze lyofilizovaných produktov kyslomliečneho kvasenie bez laktózy; (103 pacientov);

Ministerstvo zdravotníctva, Ústav pre mimoriadne situácie “N. I. Pirogov “; Správa o klinickom skúšaní lyofilizovaného produktu mliečneho kvasenia “Biostim” produkovaného “Centrálnym experimentálnym laboratóriom pre výrobu – implantáciu – dizajn” v SO “Mliečny priemysel” v Sofii; (102 pacientov);

Národné centrum hygieny, ekológie a výživy, Lekárska univerzita vo Würzburgu – Nemecko, Vojenská lekárska akadémia, Lekárska univerzita – Sofia, SF Elbi; “Komplexné lekársko-biologické štúdie pri predĺženom vestibulárnom preťažení v prípade stroskotania”; Cieľ – štúdium účinku predĺženého vestibulárneho preťaženia a ďalších extrémnych morských faktorov na telo a schválenie produktu mliečneho kvasenia SF Elbi – Biostim LBB ako potraviny, s ktorou môžu byť vybavené záchranné vozidlá vo vode a leteckej doprave; (56 pacientov);

Časopis “Lekárstvo a farmácia”, číslo 4/2003, “Liečba otravy pesticídmi s organickým fosforom” (378 pacientov);

Časopis “Lekárstvo a farmácia”, číslo 9-10 / 2004, “Alkoholické choroby, klinická liečba” (151 pacientov);

Lekárska univerzita v Sofii, Dizertačná práca Daniela Petrova Peneva, Sociálna integrácia – základný cieľ komplexného programu na liečbu závislosti od heroínu; Sofia, 2006 na udelenie vzdelávacieho a vedeckého titulu doktora (152 pacientov);

Katedra mikrobiológie, Lekárska univerzita v Sofii; Vyhodnotenie inhibičnej aktivity Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus na rast Helicobacter pylori in vitro; Lyudmila Boyanová, Maria Stephanova-Kondratenko a ďalší; Medzinárodné sympózium o pôvodnom bulharskom jogurte, 2005, Sofia (4 pacienti);

Biostim LBS: špeciálna diéta a liečebný nízkoparózový potravinový výrobok, Vojenská lekárska akadémia, Sofia, Štátna spoločnosť ELBY Engineering-Sofia, Sofia, B. Gyosheva, N. Alexandrov a ďalší, publikované v Biotechnology & BioE 6/1992 / 4 Príloha (100 pacientov);

Vedecká praktická konferencia o ochrane pred katastrofami a pracovnými úrazmi organizovaná Radou ministrov; 1992 Sofia, Bulharsko; Biostim LBS v prípade akútnej otravy ako terapeutickej potravy, B. Gyosheva, N. Alexandrov (376 pacientov);

Univerzita potravinárskeho priemyslu – Plovdiv; Dizertačná práca Petranky Dimitrova Ivanovej, Technológie na získanie potravín mliečnych kvasenia pre deti (0-1 rokov) a detí s neznášanlivosťou na mliečny cukor; Plovdiv, 1991 (25 detí);

Správa pred komisiou Comecon – Rada vzájomnej hospodárskej pomoci na sympóziu Problémy s výživou detí v strave, 1989, Sofia; Charakteristika potravín pre deti s nedostatkom enzýmov; B. Gyöševa a ďalší (20 detí);

Vojenská lekárska akadémia, Sofia, 1991, Dizertačná práca Nikola Georgiev Alexandrov, Klinické výskumy zranených osôb z chemických katastrof v Bulharsku v rokoch 1981 – 1990 na udelenie vzdelávacieho a vedeckého titulu doktor vedy (197 pacientov);

Ministerstvo národnej obrany, stretnutie členských štátov Varšavskej zmluvy, 1988, Varna, správa N. Alexandrov (prísne tajné);

Správa o Medzinárodnom kongrese výživy, Varna, 05.2004, Aplikácia probiotík s obsahom Lactobacillus bulgaricus v ranom pooperačnom období, G. Alexandrov, D Damianov (64 pacientov);

Voľný preklad z anglického jazyka.