Hepatoprotektívny účinok probiotickej náhrady potravy obsahujúcej Lactobacillus Bulgaricus DWT1 pri akútnej intoxikácii etanolom u pokusných zvierat

Gabriela Kehajova1, Marieta Georgieva1, Kaloyan Georgiev2, G. Aleksandrov3, M.Peneva4

1 Katedra farmakológie, toxikológie a farmakoterapie, Farmaceutická fakulta, Lekárska fakulta vo Varne

2 Katedra farmaceutických technológií, Farmaceutická fakulta, Lekárska fakulta vo Varne

3 Katedra brušnej chirurgie, Vojenská lekárska akadémia, Sofia, Bulharsko

4 MC Evrozdrave, Sofia, Bulharsko

Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré majú priaznivý vplyv na ľudské zdravie a prispievajú k črevnej mikrobionálnej rovnováhe. V roku 1905 objavil bulharský doktor Stamen Grigorov mikroorganizmus Lactobacillus bulgaricus v jogurte. Neskôr ruský fyziológ Ilya Mečnikov dospel k záveru, že tajomstvo dlhovekosti Bulharov spočíva v konzumácií jogurtu. Lactobacillus bulgaricus je jediný mikroorganizmus, pomenovaný podľa konkrétneho geografického územia. Reprodukuje sa iba na území Bulharska. V súčasnosti sú probiotiká vystavené rastúcemu záujmu z dôvodu preukázaného hepatoprotektívneho, imunostimulačného, antioxidačného a protinádorového účinku. Po prvýkrát na svete dokázal profesor Nikola Alexandrov izolovať prírodné probiotické baktérie z vodného zdroja v pohorí Stara planina v Bulharsku. Probiotická asociácia obsahuje divoké kmene mliečnych baktérií.

V tomto experimente sme celkovo po prvýkrát skúmali hepatoprotektívny účinok nového kmeňa Lactobacillus bulgaricus DWT1. Použili sme 30 samcov potkanov Wistar albino. Potkany boli ošetrované  probiotikom Laktera Nature v priebehu 14 dní – Na 12. deň sa indukovalo akútne poškodenie pečene vysokou dávkou etanolu. Po laboratórnej a histologickej analýze potkanej krvi a pečene sme zistili, že zvieratá dostávajúce len etanol mali rozsiahle zóny nekrózy a zvýšený počet pečeňových enzýmov. V skupine ktorej bola predbežne ošetrovaná Laktera Nature a potom podrobené vysokej dávke etanolu boli hladiny ALT a alkalickej fosfatázy významne nižšie ako hladiny etanolu. Histologicky bola zachovaná štruktúra pečene. Tento experiment demonštruje hepatoprotektívny účinok Laktera Nature. Môže významne zlepšiť liečbu pacientov trpiacich ochorením pečene.

Kľúčové slová: probiotiká, etanol, poškodenie pečene, hepatoprotektívny účinok

Lekárska univerzita Prof. Dr. Paraskev Stoyanov, Varna, Bulharsko, Scripta Scientifica Pharmaceutica, ISSN 2367-6000, zväzok 4, 2017, doplnok 2, strana 51

Voľný preklad z anglického jazyka.