Cytotoxicita probiotík izolovaných z pramenitej vody v Bulharsku (Laktera Nature Probiotic®) na bunkovej línii karcinómu hrubého čreva

Abstrakt

Kolorektálny karcinóm je zhubné ochorenie, z ktorým trpí viac ako 1 milión ľudí na celom svete. V posledných dvoch desaťročiach jej sociálny význam priťahuje väčšiu pozornosť. Kolorektálny karcinóm je druhou hlavnou príčinou smrti spôsobenej malignitou a treťou najčastejšie diagnostikovanou malignitou. Odhaduje sa, že výživa je hlavným dôvodom vysokého výskytu rakoviny. Probiotiká sú živé mikroorganizmy s preukázanými zdravotnými výhodami pri rôznych gastrointestinálnych ochoreniach a poruchách mimo gastrointestinálneho traktu. V tejto štúdii sme chceli preskúmať cytotoxicitu a antiproliferatívnu aktivitu nového produktu Laktera Nature Probiotic® na nerakovinových bunkových líniách – 3T3 a BJ a bunkovej línií adenokarcinómu hrubého čreva – HT-29. Laktera Nature Probiotic® má slabú priamu cytotoxicitu proti bunkám 3T3 a BJ, ale inhibuje ich proliferáciu v závislosti od veľkosti dávky. Na bunkovej línii karcinómu – HT-29, v rozmedzí nízkych koncentrácií (2-125 μg / ml) Laktera Nature Probiotic® stimuluje proliferáciu; pri vysokých koncentráciách (250-1000 μg / ml) sme zistili na koncentrácií závislú inhibíciu proliferácie. Laktera Nature Probiotic® preukázala sľubné výsledky primárneho skríningu, tieto mechanizmy by mali byť objasnené v ďalších prácach.

Kaloyan Georgiev – Katedra predklinických a klinických vied, Sekcia farmakológie a toxikológie, Farmaceutická fakulta, Lekárska univerzita v Varna, ul. Marin Drinov. 55, 9002 Varna, Bulharsko. Korešpondencia Dr. Kaloyanovi Georgievovi, Oddelenie preklinických a klinických vied, Sekcia farmakológie a toxikológie, Lekárska univerzita, Marin Drinov 55, 9002 Varna, Bulharsko. Telefón: +359898343274, E-mail: kalgeorgiev@hotmail.com

Marieta Georgieva – Inštitút experimentálnej morfológie, patológie a antropológie s múzeom, Bulharská akadémia vied, Sofia, Bulharsko

Maria Peneva – zdravotné stredisko “Evrozdrave” Sofia, Bulharsko

Georgi Alexandrov – Akadémia vojenského lekárskeho inštitútu – Sofia, Bulharsko

Voľný preklad z anglického jazyka.