Aplikácia Lactobacillus Bulgaricus v klinickej praxi

Georgi Alexandrov1, Maria Peneva2

Abstrakt

Úvod: Fermentácia kyseliny mliečnej je známa ľudstvu už tisíce rokov. Keramické nádoby z obdobia 6500 rokov p.n.l., ktoré obsahovali zvyšky fermentovaných mliečnych výrobkov, sa našli počas archeologických vykopávok na území okolo Čierneho mora. Prvým písomným dôkazom fermentácie kyseliny mliečnej je Hrodotus (V. stor. pred n.l.). Napísal, že Tráci (obyvateľstvo žijúce na území súčasného Bulharska) pripravovali špeciálne kvasené mliečne potraviny, ktoré boli “darom od bohov”. V roku 1905 bol Lactobacillus Bulgaricus izolovaný z bulharského jogurtu. V roku 2010 N. Alexandrov a D. Petrova po prvýkrát na svete izolovali Lactobacillus Bulgaricus z čistých prameňov pochádzajúcich z hory Stará planina v Bulharsku. Domnievajú sa, že existuje vzťah medzi probiotikami, ľudským individuálnym bakteriálnym systémom, chorobami a dlhovekosťou . Prospešné účinky rôznych kmeňov Lactobacillus Bulgaricus sú vedecky dokázané na viac ako 2500 pacientoch. Probiotické produkty s Lactobacillus Bulgaricus boli použité vo vesmírnom programe Intercosmos.

Materiály a metódy: Počas našej klinickej praxe s 625 rôznymi pacientmi sme aplikovali probiotické prípravky obsahujúce rôzne kmene Lactobacillus Bulgaricus. Všetky kmene Lactobacillus Bulgaricus sa opakovane množili na území Bulharska.

Záver a diskusia: Poškodenie pečene alkoholom patrí medzi najčastejšie ochorenia spôsobené nadmerným užívaním alkoholu, preto bolo toto ochorenie použité ako model chronického poškodenia pečene. Bola vykonaná dvojito slepá randomizovaná štúdia na 32 pacientoch s alkoholickým ochorením. 17 z nich bolo podávaná probiotická náhradu potravy obsahujúca kmene L. Bulgaricus DMR1 a DMR2 v dennej dávke 30 g (viac ako 1 miliardu CFU / g) a tiež kombináciu probiotickej náhrady potravy s extraktom zo silymarínu (600 mg / 24 h ) počas 6 mesiacov ako súčasť komplexného liečebného režimu. Pridanie tejto nutričnej terapie k hlavnej liečbe vedie k výrazne účinnejšej normalizácii hodnôt ASAT, ALAT, GGTP a ultrazvukového obrazu pečene a k obnoveniu funkcií pečeňových buniek u pacientov s alkoholickým ochorením pečene. Podobné výsledky boli získané, keď bola rovnaká denná dávka probiotických potravín obsahujúcich L. Bulgaricus DWT1 podaná iným 78 pacientom s alkoholickým ochorením  pečene, L. Bulgaricus Lb4 – podávanému 152 pacientom so závislosťou na heroíne a 208 pacientom s vírusovou hepatitídou.

Pacientovi trpiacemu 28 rokov na dekompenzovanú cirhózou pečene (diagnostikované v Nemecku) čakajúcim na transplantáciu pečene bola podaná probiotická náhrada potravy obsahujúca kmene L. Bulgaricus DMR1 a DMR2 v dennej dávke 60 g (viac ako 1 miliardu CFU / g) počas obdobia 6 mesiacov, ako nutričná doplnková liečba ku základnej liečbe.

Aplikovali sme probiotickú náhradu potravy obsahujúcu kmene L. Bulgaricus DMR1 a DMR2 v dennej dávke 60 g (viac ako 1 miliardu CFU / g) po dobu 6 mesiacov, ako nutričnú terapiu pridanú k základnej liečbe pacienta 28 rokov s dekompenzovanou cirhózou pečene (diagnostikovaná v Nemecku). Pacientka sa vyhla transplantácii pečene a uzdravila sa takmer úplne tak po klinickej stránke, ako aj s ohľadom na krvné a inštrumentálne testy a taktiež samohla vrátiť k svojej pôvodnej práci.m

Vykonali sme porovnávacie sledovanie účinkov 3 kmeňov Lactobacillus Bulgaricus DWT1, DMR1 a DMR2 v kombinácii s bulharským ružovým olejom na zvorke 77 pacientov s potravinovou alergiou preukázanou metódou ELISA. 23 z nich bola podávaná dennú dávka probiotického prípravku obsahujúceho L. Bulgaricus DMR1 a DMR2 (viac ako 1 miliardu CFU / g) a 40 mg bulharského ružového oleja. Ďalších 54 pacientov užívalo dennú dávku probiotického prípravku obsahujúceho L. Bulgaricus DWT1 (viac ako 1 miliardu CFU / g) a 40 mg bulharského ružového oleja. Doba podávania probiotifckej kúry bola 2 mesiace. Všetci pacienti prerušili konzumáciu potravín s alergénmi a nepoberali žiadne antihistaminiká. Počas obdobia 2 až 6 týždňov boli v závislosti od závažnosti prejavov klasické symptómy alergie a novovzniknuté symptómy potravinovej alergie, ako sú vypadávanie vlasov, lupiny, periodontálne ochorenia a zmeny hladín prolaktínu u žien pod kontrolou. Neboli pozorované štatisticky významné rozdiely týkajúce sa antialergických účinkov probiotických vzorcov opísaných vyššie.

Lokálna vaginálna aplikácia probiotického prípravku obsahujúca L. Bulgaricus DMR1 a DMR2 v dennej dávke 500 mg (viac ako 1 miliardu CFU / g) na vzorke 32 žien s vaginálnym výtokom ako súčasť proti infekčnej liečby ukazuje výrazný nárast normálnej flóry lactobacilov, pokiaľ sa probiotikum aplikuje počas a 5 dní po antiinfekčnej liečbe vaginálneho výtoku. Podobné výsledky boli získané v prípade aplikácie rovnakej dennej dávky probiotického prípravku obsahujúcich L. Bulgaricus DWT1 na zvorke 12 žien a L. Bulgaricus Lb4 u 33 žien s vaginálnym výtokom.

 

Záver: Liečba probiotickými náhradami potravy obsahujúcimi kmeň Lactobacillus Bulgaricus DMR1, DMR2 a DWT1 samostatne alebo v kombinácii s rastlinnými extraktmi a olejmi, ako súčasť komplexného liečebného režimu, vedie k významne účinnejšej regenerácii pečeňových funkcií, vaginálnej flóry a urdžiavania symptómov potravinovej alergie pod kontrolou.

Prospešné účinky probiotických mikroorganizmov sú určované hlavne ich poddruhom, pretože rôzne kmene vykazujú určite významné znaky.

Vzájomný vzťah sa pozoruje medzi priaznivým účinkom probiotika, dávkou a obdobím jej podávania.

Kľúčové slová: probiotikum, Lactobacillus Bulgaricus, alergia, pečeň, vaginálna aplikácia

1 – Vojenská zdravotnícka akadémia – Sofia, Bulharsko

2 – Lekárske centrum “Evrozdrave” Sofia, Bulharsko

Voľný preklad z pôvodnej anglickej verzie.